Årets Plandagar

Plandagar 2019
Årets Plandagar hålls i Stockholm den 28-29 augusti. Då SPR fyller 50 år 2019 hålls därmed årets konferens i samma stad som den första konferensen 1969. Programmet nedan finns även som pdf längst ned på sidan.

PROGRAM

Onsdag 28/8, Plats; Livrustkammaren, Slottsbacken 3 i Stockholm

08:45              Samling och registrering

09:00              Ordföranden öppnar konferensen

09:10              Välkommen till Stockholm  
                        Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms kommun
09:30              Fika

10:00              Digital samhällsbyggnadsprocess med fem fokusområden
                        Elisabeth Argus, vd Bonacordi och projektledare för DigSam inom Smart Built Environment

11:00               Nya föreskrifter för plankarta och planbeskrivning, första steget mot digitala       detaljplaner
                         Therese Byheden, Boverket

12:00              Lunch

13:00              Får barnen plats i framtidens städer? 
                        Emelie Brunge, Nyréns Arkitektkontor

14:00              Arkitektur och samhällsutmaningar
                        Helena Bjarnegård, Riksarkitekt

15:00              Fika

15:30              Nutid och framtidsspaning
                       Gert Wingårdh
                          

16:45              Årsmöte 2019
                       Hålls i konferenslokalen
                          

19:00              Årsmiddag och 50-årsfirande på Skansens restaurang Solliden

                              

Torsdag 29/8, Plats; Livrustkammaren, Slottsbacken 3 i Stockholm

08:30              GEO-kalkyl 
                        Jim Hedfors, SGI

09:30              Fika

10:00              Världens bästa planer – alla behöver närhet, men hur når vi dit?
                        Alexander Ståhle, Spacescape AB

11:00              Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 
                        Alexander Hellqvist, Uppsala Universitet

12:00              Lunch

13:00              Ska vi bygga det folk vill ha eller det arkitekter tycker om att rita?
                        Jerker Söderlind, Stadsliv AB

14:00               Tala så att andra lyssnar
                         Erik Mattsson

15:00              Avslutning och fika


Programmet 2019 som pdf

PASSAR FÖR Planarkitekter, planingenjörer, samhällsplanerare, markingenjörer, stadsarkitekter, planhandläggare, planchefer