Årets Plandagar

Tisdag 21 augusti
För de som kommer till Gävle redan på tisdagen, och vill ha sällskap på kvällen samlas vi vid hotellentrén kl. 18:40 för gemensam promenad till Church Street Saloon för en valfri måltid och dryck på egen bekostnad. Det går även bra att ansluta till restaurangen senare, dvs efter ca kl. 19:00.


Onsdag 22 augusti, Plats: Clarion Hotel Winn Gävle

08.45 Samling och registrering

09.00 Ordföranden öppnar konferensen

09.10 Välkommen till Gävle Patrik Stenvard, kommunalråd, Gävle kommun

09.30 Fika

10.00 Digitalt först - för en smartare samhällsbyggnadsprocess med därtill kopplade regeringsuppdrag Mikael Johansson och Eva Nord, Lantmäteriet

11.00 Godisfabriken - omvandling av havsnära industriområde till bostadsområde Elin Byström, planarkitekt, Gävle kommun

12.00 Lunch

13.00 Framtidsspaning handel, service och tjänster Marlene Hassel, Svenska stadskärnor

14.00 Vägledning för strategisk miljöbedömning av planer Ann Åkerskog, Naturvårdsverket

15.00 Fika


15.30 Årsmöte

19.30 Årsmiddag på restaurang Fullriggaren Alderholmen


Torsdag 23 augusti, Plats: Clarion Hotel Winn Gävle

08.30 3-D som stöd i planprocessen Metria

09.30 Fika

10.00 Värdkommunens förmiddag, Gävle kommun Aktuella projekt med efterföljande stadsvandring, Harald Knutsen, Petter Jonegård och Elin Byström

12.00 Lunch

13.00 Leva med vatten i Vietnamn Nanny Svensson, student BTH

14.00 Vad händer mellan husen Leo Gullbring, arkitekturkritiker och journalist

15.00 Avslutning med fika


Programmet som pdf