Bli medlem

Som medlem i Sveriges Planerares Riksförbund får du, utöver att du blir del i en samling av planerare, bl.a. rabatt på anmälningsavgiften till våra årliga plandagar, vårt nyhetmejl och möjlighet att marknadsföra lediga planerartjänster på vår hemsida. Att vara medlem kostar inget.

För att bli medlem fyller du i uppgifterna nedan, alla uppgifter behövs, och skickar in*. När dina uppgifter är registrerade och hanterade av föreningen kommer du att få en välkomsthälsning som bekräftelse på ditt medlemskap.


* Föreningen kommer enbart att använda dina uppgifter i det egna arbetet.

Medlemsregistrering

GDPR

Tecknande eller förnyande av medlemskap innebär att SPR ges rätt till att hantera personuppgifter av sådant slag som är nödvändigt för föreningens verksamhet. I detta ingår uppgifter avseende namn, e-post, arbetsplats och arbetstitel. Föreningen äger även rätt till att skicka ut nyhetsbrev och annan information från föreningen till angiven e-postadress. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har registrerat om dig samt begära rättelse av eventuella felaktigheter.