Historia

Föreningen startade år 1969 och firade därmed 45-årsjubileum år 2014. Här följer några av de händelser och ämnen som genom åren präglat föreningen och den konferens (Plandagarna) som SPR arrangerar årligen. Läs mer om kommande Plandagar.

1969 STOCKHOLM
Carl-Eskil Wallrudh tar initiativ till bildandet av förbundet med hjälp av SKTFs medlemsregister, planingenjörer - plantekniker. Ingrid Jussil höll ett fängslande anförande över planeringssituationen.

1970 KALMAR
Flygförsening 3 timmar.
Professor Sune Lindström, Chalmers snubblade upp på scenen med scaft-normerna.
Ölandsbron bygge i startgropen.

1971 SUNDSVALL
Stadsarkitekt Schlyter, en av stenstadens bevarare.
Länsarkitekt Birger Åström med byggnader i landskapet.

1972 LUND
Biskopsskelett, med gatan som vård, kom i dagern i samband med va-ombyggnad.
Utflykt till Köpenhamn.

1973 VÄSTERÅS
Björn Bosaeus presenterade "partipolitiskt färgade planer" även "avvecklingsplaner".

1974 GÖTEBORG
Bengt Malmsten som låg i fejd med Lennart Holm, Boverket, höll på att sänka förbundet. Lennart Holm låg bakom bojkotten. Han fick efter ett argt brev från Carl-Eskil be om ursäkt för sitt agerande.

1975 FALUN
Byggnadsvårdsåret med Överantikvarie Margareta Björnstad, RAÄ.
Falu koppargruva m m.

1976 KARLSTAD
Alltifrån Natur- Riksplan- Glesbygd.
Dr Johanne Grieg Cederblad (90 år) föreläste om "Hur skall vi gamla få ett rikare liv". Helt trollbundna åhörare. Man skulle hört en knappnål falla.

1977 LULEÅ
Lågkonjuktur, Stålverk 80:s fall, övertäckta husgrunder m m.
Professor Christoffer Rappes föredrag om "Kemisk miljöpåverkan".

1978 JÖNKÖPING
Birgit Friggebo talade "Om att bo rätt".
Iwo Waldhör såg på det från ett annat sätt, människan gör staden.

1979 VISBY
Hans Schlyter hade komponerat vår fana, sett ur ett heraldiskt perspektiv.
"Grogrund för busfrön", Eva Insulander från lekmiljörådet.
Social utvecklingsplanering.
Örjan Wikfors med "Åskådlig planredovisning".
"Planering vad är det" - Vincent Williams, Konstfack.

1980 SKELLEFTEÅ
Planeringsformer för 80-talet, Georg Danell, planminister.
Länsplanering: samspel mellan stat och kommun.
Vår livsmiljö, Staffan Westerlund, SNF.

1981 RONNEBY
Planering för vem? Statsrådet Karin Söder.
Våra barns närmiljö, Big Almström, Lekmiljörådet.
Aktiv levande gemenskap, docent Eva Nordland, Oslo Universitet.

1982 UMEÅ
PBL, statsrådet Birgit Friggebo.
Kulturminnesvård, Karin Erikssson.
Rennäringen i PBL, Ingvar Åhrén SSR.

1983 HELSINBORG
Dagens och morgondagens planering, bostadsminister Hans Gustafsson.
Trafik, parkering, tillgänglighet, tekn.dr Janne Sandahl, Nordplan.

1984 GÄVLE
Naturresurslagen, bostadsminister Hans Gustafsson.
PBL - öp - dp, Tom Rosander, Boverket.

1985 HALMSTAD
NRL - PBL, Gösta Blücher, Bostadsdepartementet.
Kulturminnesvård, Margareta Björnstad.
Språket i offentlig förvaltning, Justitieombudsman Per-Erik Nilsson.
Ungdomars delaktighet, riksdagsman Margot Wallström.
Halland i ord-bild-ton, Harriet Forsell, Sven Gillsäter.

1986 ÅRE
Gränslös planering, Dep.rådet Lena Mindus.
Kommunikationer i samspel, Gunnel Färm, Kommunikationsdepartementet.
Naturbilder, Bo Kristiansson

1987 MALMÖ
Planering-utveckling-ekonomi, Hans Cavalli-Björkman, vd SE-banken.
Människors livsmönster, Clarissa Kugelberg, Byggforskningen.
Stadsmiljö, Iwo Waldhör.

1988 LYCKSELE
Nya plan- och boverket, generaldirektör Gösta Blücher.
Hela Sverige skall leva, Staffan Bond, Glesbygdsverket.
Barnkrav i planeringen, Big-Britt Almström, Barnmiljörådet.
"Tänk vilken sång" Lyckselekvartetten med Carl-Eskils bilder och poesi.

1989 ÖREBRO
Inför 90-talets planering, Jan-Åke Björklund, Kommunförbundet.
I PBL:s släptåg, jurist Annika Gustafsson, Kommunförbundet (KF)
Att åldras är att växa, Johanna Lundbäck.

1990 VÄSTERÅS
Landsbygdsplanering - bryt sektortänkandet, Minga Orkan, Bostadsdepartementet.
Byggnadskultur, Viveka Berntsson, Boverket.
Arbetslust, Mats Nodenskiöld.

1991 LUND
Miljöfrågor i planeringen, Bodil Jönsson, Miljödelegationen.
Riksintressen på gott och ont, Margareta Björnstad, RAÄ.
Skrattet och dess betydelse- Gunilla Dahlgren.

1992 KIRUNA - RIKSGRÄNSEN
GIS i planeringen, Eva Alfredsson, SIGIT-Kiruna.
Abisko - helstekt ren i toppstugan.
MBK:s betydelse, Peggy Lehrman Dahl, Boverket.
Boverket, Gösta Blücher.
Tåg en bit mot Narvik. Sedan vandring ner till Rombacksbottnen. Där serverades räkor med bröd och vin. Trålare hämtade till Narvik. Buss till Riksgränsen.
Årrom Sadje, Sven Hörnells fantastiska bild och musikspel.

1993 KARLSKRONA
PBL i framtid, Bengt-Olov Käck.
Den måttfulla staden, Viveka Berntsson, Boverket.
Kroppsspråkets betydelse, Alva Karlsson.
Sedan till Aspö.

1994 BORÅS
Miljön som värdeuttryck i morgondagen samhälle, Bi Puranen.
Framtidsstudier.
MBK, Peggy Lehrman-Dahl, Boverket.
PBL-utredningen, Bengt-Olov Käck.

1995 SÖDERHAMN
Agenda 21, Bengt Westman, KF.
Näringslivsfrågor och individens sårbarhet.

1996 KRISTIANSTAD
Öresundsbron.
NRL- PBL, Annika Gustafsson, KF.
Kulturarvet.
Jag vill bo i en svamp, Big-Britt Almström, Lekmiljörådet.

1997 KALMAR
För andra gången i Kalmar. 1:a 1970.
Nollvisionen-Vägverket-Lugna gatan.
Tillbaka till naturen, B.Bruqelius, BFR
Arkitektonisk kvalité, Urve Lepasson, Boverket.
En ny väckarklocka, Viveca Berntsson.

1998 HÄRNÖSAND
Kretsloppssamhället, Margareta Gavatin.
BFR-PBL-MB-NRL, Bengt Eriksson, Boverket.
Barnens egen Jordbrokarta, Lillemor Brolin, RB.

1999 MARSTRAND
Världens Chans, Stefan Edman, Miljödepartementet.
Barn är också människor, T. Larsson, BRÅ
Glesbygd, infrastruktur, K. Lindblad, Glesbygdsverket (GBV).
Båt till Åstol.

2000 NORRKÖPING
Externa köpcentra, Hans Lövlund, Handelsinstitutet.
Miljömål - God bebyggd miljö, Fredrik von Platen, BV.
Våra världsarv, Leif Johannesson, RAÄ.
Översvämningar- ras-skredrisker.

2001 PITEÅ
Ökat regionalt självstyre, Kjell-Roger Karlsson, GBV.
Det delade ansvaret för nollvisionen, Vägverket.
Unga är också medborgere, Irene Tallhage-Lönn, BV.
Handeln idag - i morgon, A Berglund, ICA.
Samhällets framtid och utveckling.

2002 ESKILSTUNA
Hur förhålla sig till stadens själ?, Björn Norman, AQ- arkitekter.
Plats för eget liv, Maria Meyer.
Blandat från KF, Reigun.
Marknadsföring av en kommun i motvind, Björn Persson.

2003 BORLÄNGE
Ut med TRÅDEN och in med TRASTEN, Mattias Wärnhjelm, Vägverket.
Järnvägens infrastruktur.
PBL, Reigun, Kommunförbundet.

2004 VÄXJÖ
Att upptäcka staden, Dipak Lahiri, Bildlärare.
Jämställdhet i planering, A. Larsson.

2005 HUDIKSVALL
Transporter, Jämställdsplan.
PBL, Reigun Thune-Hedström, Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Hållbar stadsutveckling- Mårten Lilja, Regeringskansliet. Natura 2000, NV.

2006 SKÖVDE
PBL, Reigun Thune Hedström och Leif Johannesson.
Ortsanalyser.

2007 HAPARANDA
IKEA:s påverkan på Haparandas utveckling.
Kirunas omvandling - flytta staden.
Miljöbedömningar - varför krångla till det?, Reigun Thune Hedström.

2008 VARBERG
Ullareds påverkan på Varbergs kommun, infrastrukturens betydelse, Boris Lennerhov.
Gapet mellan social och fysisk planering, Eva Öresjö, BTH.
Kommunens ansvar vid översvämning- Germund Persson, SKL.
Den bostadnära utemiljön som resurs, Eva Kristensson, SLU.

2009 SÖDERTÄLJE
Planering för att främja fysisk aktivitet, Johan Faskunger, Folkhälsoinstitutet.
Skönhetsrådet och planeringsprocesserna, Martin Rörby.
En stad för alla, Johan Rådberg, LTH.
Sikta mot trädtopparna - nå månen, Mikael Genberg, konstnär

2010 UMEÅ
Kommunens VA-ansvar i omvandlingsområden. Jonas Christensson, Ekolagen Miljöjuridik
Planuppdrag i Kina, Ulf Ranhagen SWECO/ professor LTU
Social hållbarhet- Människan i fokus, Viktoria Walldin, antropolog White Arkitektkontor
Konst som integrerad del i den arkitektoniska miljön, Henrik Orrje, intendent, Statens konstråd

2011 YSTAD
LIS-läget i landet-praxis, Börje Larsson Boverket
Handelstrender -etableringar, Hans Löwlund, Svensk Handels Utredningsinstitut
Den mänskliga dimensionen i stadsplanering, David Sim, Gehls Arkitektkontor Köpenhamn
Olagliga och otydliga planbestämmelser enligt PBL, Eidar Lindgren och Carl Caesar, KTH

2012 AVESTA
Sociala frågor i planeringen, Eva Andersson, kommunalråd Norrköpings kommun
Kontinuerlig översiktsplanering, Tomas Lundgren, Örnsköldsviks kommun
Styrmedel för att uppnå god bebyggd miljö, avtal eller detaljplaner. Nancy Mattson arkitekt, affärsutvecklare, ordf. för Sveriges Arkitekters Akademi för fysisk planering
Staden i fokus- om glappet mellan det planerade och det byggda. Örjan Wikforss, Arkitekt, Professor KTH

2013 ÖRNSKÖLDSVIK
Livable Wintercities, Per Persson, Professor Arkitektur Luleå Tekniska universitet
Nattstadsplanering, Mari Tastare planeringsarkitekt ägare till företaget mudL Göteborg
Planering och rättsväsende, Carl-Gustav Hagander, Tekniskt råd i Mark och Miljööverdomstolen
Ändrat klimat-planering, Pär Holmgren Meterolog Spridda skurar AB
Båttur i skärgården med årsmiddag ombord på båten 

2014 RONNEBY
Hållbart samhällsbyggande, Kristina Laurell tekn. dr i byggproduktion, Forskningsrådet Formas
Svensk planering i ett internationellt perspektiv, Gösta Blücher, tekn. dr Blekinge tekniska högskola
Digitaliserad plan- och bygglovsprocess? dPBL, Maria Rydqvist, utredare Boverket
Cultural planning, samhällsutveckling med kulturella förtecken, Tinna Harling och Marie Bergdahl, Tjörns kommun
Konstmingel hos Susanne Demåne följt av årsmiddag i Brunnsparken vid Ronneby Brunn

2015 Uppsala
Medborgardialog genom forskningsprojektet MedPlats, Jessica Fogelberg Knivsta kommun
Förändrade maktrelationer i samhällsplaneringen, Kristina Grange, Docent vid NMBU i Norge
Värdebaserat stadsbyggande, Nancy Mattsson JM, Chef Projektutveckling Stockholm bostäder
Ekosystemtjänster i stadsplanering, Ekologigruppen i Stockholm
Årsmiddag på vackra Norrlands Nation

2016 Östersund
Kultur som identitetsskapande kraft i staden, Emina Kovacic, Stadsarkitekt, Karlshamns kommun
Hållbart resande och Green Highway, Anne Sörensson och Jenny Jernströmt, Östersunds kommun
Miljöhänsyn i detaljplaneringen och aktuella nyheter, Hans Wrådhe, Naturvårdsverket
Strukturbild Skånes arbete med regional planering, Annelie Mårtensson, Region Skåne
Båttur till Verkö slott för årsmiddag

2017 Borås
Centrumutveckling i småstäder, Sven Hedlund, stadsarkitekt, Gislaveds kommun
Kampen om planeringen - motstridiga budskap i planeringsdebatten, Örjan Wikforss, Arkitekt SAR/MSA
Trafikverkets arbete inom samhällsplanering, Jenny Trlicik och Kerstin Sondén, Trafikverket Samhällsplanering
3D-visualisering och planering, Jonas Gry Fjellström, Tyréns AB
Metoder för kreativt tänkande, Sven-Olof Andersson

2018 Gävle
Digitalt först, Mikael Johansson och Eva Nord, Lantmäteriet
Framtidsspaning handel, service och tjänster, Marlene Hassel, Svenska stadskärnor
Vägledning för strategisk miljöbedömning av planer, Ann Åkerskog, Naturvårdsverket
Vad händer mellan husen, Leo Gullbring, arkitekturkritiker och journalist
Årsmiddag med höjd och långsträckt utsikt på Restaurang Fullriggaren på Alderholmen

2019 Stockholm ~ SPR firade 50-årsjubileum
Får Barnen plats i framtidens städer? Emelie Brunge, Nyréns Arkitektkontor
Arkitektur och samhällsutmaningar, Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
Nutid – framtidsspaning, Gert Wingårdh, arkitekt
Världens bästa planer - alla behöver närhet, men hur når vi dit?, Alexander Ståhle, Spacescape AB
Ska vi bygga det folk vill ha eller det arkitekter tycker om att rita? Jerker Söderlind, Stadsliv AB
Tala så att andra lyssnar, Erik Mattsson
Årsmiddag och firande av 50-år som förening på Skansens restaurang Solliden

2020 Inga Plandagar pga. Covid-19

2021 Inga Plandagar pga. Covid-19

2022 Kalmar
- Gestaltningsarbete i detaljplaneringen, Therese Byheden
- Northvolts etablering i Skellefteå - vad händer nu?, Mats Andersson
- Kulurmiljö och hållbar utveckling, Carl-Johan Sanglert
- Juristen, planeringen och PBL -om juridifieringen inom planeringen, Olof Moberg
- Micro, meso och makro - en helhetsbild, Peter Elmlund
- Hamnsaneringen i Oskarshamn, Bodil Liedberg Jönsson
- Stadsvandring, Värdkommunen
- Draksådd: om haverier och fiaskon när kommuner ska sättas på kartan, Christian Daun