Om föreningen

Vad är SPR?

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är en yrkesförening för dig som arbetar med samhällsplanering. Som medlem håller du dig uppdaterad inom planupprättande, lagstiftning m.m. Som medlem blir du också del av ett nätverk med likasinnade planerare från hela landet.

Årligen anordnar föreningen en konferens som kallas plandagarna och där ges möjlighet att ta del i aktuella samhällsplaneringsfrågor. Vid konferenserna ges samtidigt möjlighet till personliga kontakter med kollegor från hela landet och tillfälle finns då t.ex. att dryfta gemensamma stadsbyggnadsfunderingar eller plantekniska problem. Genom att delta i konferensen får du en återkommande uppdatering i aktuella ämnen som krävs för ditt yrkesutövande.

Många av föreningens medlemmar arbetar med detaljplanering och översiktsplanering på kommunal nivå men föreningen har även medlemmar som är anställda på t.ex. länsstyrelser, statliga verk och konsultföretag.

Föreningens styrelse

Styrelsen för Sveriges Planerares Riksförbund 2014/2015 består av:

  • Ordförande: Ola Tollin, Nordanstigs kommun
  • Vice ordförande: Peter Granqvist, Avesta kommun (V-Dala Miljö & Bygg)
  • Sekreterare: Karin Svensson, Ronneby kommun
  • Kassör: Annika Säw, Metria AB, Karlskrona
  • Eva Stigeberg Larsson, Länsstyrelsen Dalarna
  • Lars Jönsson, Marks kommun
  • Frida Lindberg, Luleå kommun

Föreningens stadgar

Här finns föreningens stadgar i senaste version som pdf-fil »