201504221429700546ExjmxQAwIMG_20220825_1029082015042214297005091Mn2NYCi201602031454502462nni1tihmIMG_20170823_150550_II2016-08-24 18.54.31201504221429700567hri3h5kJIMG_20220825_114439

Verkö slott

Ronneby Brunn

Sveriges Planerares Riksförbund

SPR är en yrkesförening för alla som arbetar med, eller är intresserade av, samhällsplanering på alla olika nivåer. SPR arbetar för att sprida ny kunskap i allt från ren detaljplaneteknisk utformning till ny övergripande forskning inom samhällsplaneringen.

Föreningens arbete med att ge medlemmarna möjlighet att hålla sig uppdaterade inom alla delar av planeringen sker främst genom den årliga planerarkonferens som anordnas. Men föreningens medlemmar blir också del av ett nätverk med likasinnade planerare från hela landet vilket kan ge möjlighet för många att hitta kollegor att diskutera eventuella problem med.

Föreningen bildades 1969 och firade därmed sitt 50 års-jubileum 2019.

Om föreningen

SPR bildades redan 1969 och här kan du både läsa mer om föreningens historia och om hur föreningen ser ut idag.
Om föreningen →

Plandagarna

Årets plandagar blir i Sundsvall 23-24 augusti. Programmet och möjlighet att anmäla sig finns under rubriken Plandagarna här ovan.

Tidningen

De sista utgåvorna av den tidning som föreningen tidigare gav ut efter varje konferens, Planeraren, finner du här.
Tidningen →

Kontakt

Har du frågor eller kommentarer att lämna till oss är du alltid välkommen
Kontakt →