Tidningen

Tidigare tog föreningen fram en tidning (Planeraren) efter den årliga konferensen (Plandagarna), som främst refererade innehållet från konferensen. Efter Plandagarna 2018 tas inte längre någon tidning fram, men här nedan finns några av de sista upplagorna länkade. Tidningarna ger en bra överblick av den information mm som respektive Plandagar innehöll.

Planeraren 2017 (bilden är länken)

Några senare upplagor av tidningen

Planeraren 2018 Gävle
Planeraren 2016 Östersund

Planeraren 2015 Uppsala

Planeraren 2014 Ronneby

Planeraren 2013 Örnsköldsvik

Planeraren 2012 Avesta
Planeraren 2011 Ystad